Priser og Betalingsbetingelser

Som udgangspunkt, gives der altid et tilbud på en opgave, indeholdende arbejdsløn og materialeudgifter. Efter at kunden har accepteret tilbuddet, sendes en ordrebekræftelse til kunden, som indikerer at opgaven er "aktiveret". Ved evt. fortrydelse efter at opgaven er "aktiveret", faktureres ét administrationsgebyr på 500,00 kr. inkl. moms. N.B.: Udgifter til materialer og maskiner kan til enhver tid  kræves forudbetalt. Dette er dog standard ved projekter over 10.000 kr.

Småopgaver samt Fastaftaler, udbydes på timebasis, med 325,00 kr. pr. time, eksklusiv moms, ( 406,25 kr. inkl. Moms ).

 Betalingsform og betingelser:

Der kan betales Kontant, via Mobilepay, og ved Bankoverførsel. Fakturering til kunden sker via Dinero, hvorfor det er vigtigt at kunden har en mailadresse hvortil faktura sendes. For det tilfælde at kunden ikke har en mailadresse, pålægges et administrationsgebyr på 30,00 kr. til eftersendelse af faktura.

Betalinger er forfalden til netto 8 dage, for beløb under 2.000,00 kr. Og netto 14 dage, for beløb over 2.000,00 kr. fra Faktureringsdatoen ved bankoverførsler. Ved kontantbetaling, er betalingen forfalden ved arbejdets afslutning. Fastaftale afregnes månedsvis.

Ved evt. misligehold af betalingsfristen på FASTAFTALE, kan firmaet vælge at opsige aftalen med omgående virkning eller kræve månedlig forudbetaling. Kunden kan først opnå månedvis bagudbetaling igen efter stabil betalingsperiode, og et skøn fra firmaet.