Generelle vilkår

Firmaet´s ydelser, udføres som udgangspunkt, ved at kunden får et tilbud på et givent projekt, som dermed udføres til en fast pris. Dog udføres enkelte opgaver kun på timebasis, og afregnes med 325,00  kr. pr. time, + moms.

Bortskaffelse af haveaffald sker som udgangspunkt i henhold til det kommunale direktiv for bortskaffelse af haveaffald via renovationsselskabet. Firmaet kan også tilbyde bortskaffelse af haveaffald, som afregnes med 130,00 kr pr. trailer + timeløn + moms, eller ved større mængder at bortskaffe haveaffald ved bestilling af container, som afregnes med 2.000,00 kr. + moms.

Firmaet kan til énhver tid kræve forudbetaling, hvilket er standard når projektet overstiger en tilbudspris på 10.000 kr. Det sker som en gensidig garanti mellem kunden og firmaet.

FASTAFTALE, ( Havearbejde på abonnement ): Er en aftale med kunden om pasning og pleje af haven, med et normeret time antal pr. måned efter aftale med kunden. Dog er minimun satsen på 2 timer pr. måned, hvilket vil sige kræves der eksempelvis kun 1 time pr. måned til pasning og pleje, så afregnes der fysisk for 2 timer. Bortskaffelse af haveaffald, sker med jævne mellemrum, når der er samlet en vis mængde.

Én sådan fastaftale har en normal løbetid på 12 måneder og en gensidig opsigelse på 1 måned. Den første måned, er at anse som en prøveperiode, hvori det endelige normerede timeantal kan tilpasses. Inden udløbet af denne prøveperiode skal der med kunden indgåes en aftale om det passende nomerede timeantal i henhold til aftalen om de ydelser der skal indgå i FASTAFTALEN. Kan der ikke opnåes enighed blandt kunden og firmaet om dette, ophører aftalen ved udgangen af prøveperioden, uden opsigelsesvarsel.

Aftalen med det normerede timeantal pr. måned, betyder at de timer der ligger i perioden fra den 1/11 til den 1/3, helt eller delvist frit kan fordeles af firmaet uden forudgående aftale med kunden, til perioden fra den 1/3 til den 1/11. Dette sker for at kunne udnytte det normerede antal timer pr. måned maksimalt og undgå regulering i timeantal i de perioder hvor der er brug for mere tid til udførsel af pasning og pleje af haven, hvilket typisk er i foråret.

Netop denne type aftale kan ligeledes anvendes af kunden som en præventiv løsning, ved bortrejse og ferie, således at hjemmet ser beboeligt ud, når haven bliver passet. Ved anvendelse at denne aftale i forbindelse med bortrejse og ferie, er der ingen opsigelse af aftalen, da en sådan løsning løber for 1 måned, i forbindelse med ferie og op til 6 måneder ved bortrejse.

Fastaftale, omhandler almindeligt forekommende havearbejde, såsom lugning af bede, græsslåning, kantsætning af græsplæne, samt klipning af hæk og sammenrivning.

Bortskaffelse af haveaffald, tilførsel af jord, gødning og kalk, samt tilplantning af krukker i haven, afregnes sideløbende med det normerede timeantal. Egentlige etableringsopgaver kan ikke udføres i denne aftale, så som beskæringer, træfælding, og rodfræsning.

Alle Fastaftaler, uanset normeringstimer, inkluderer også Vintertjeneste.

Fastaftale-satser:

2 timer normeret pr. måned: 850,00 kr. incl. moms

3 timer normeret pr. måned: 1.125,00 kr. incl. moms

4 timer normeret pr. måned: 1.525,00 kr. incl. moms