"Projekt Regnvand", 1 etape.

"Projekt Regnvand"

Vand skal der til i haven, og det er ikke altid nok med det naturlige gode vand der kommer ned fra oven, så må der vandes med vand fra vandhanen, men dette er dyrt at vande på den måde, hvilket lagde kimen til at etablere regnvandsopsam-ling, og da det er/har været et stort tema i Haveselskabet om brugen af regnvand, hvorfor så ikke hoppe med på det tema.?????

"Projekt Regnvand, blev planlagt og bestod af 2 etaper, 1 etape blev etableret i Maj, 2015, senere skulle etape 2 etableres ved nedløbsrøret på skuret nederst i haven, men da 1 etape blev taget i brug er etape 2 stillet på standby, da det viser sig at 1 etape indtil videre snildt kan forsyne haven med mere vand end der kan bruges. Tønden til opsamling af regnvand har en kapacitet på 300 liter, og fyldes med en nedbørsmængde på 15 mm fra opsamlingsfladen, der er taget over udsigtsterrassen.

Så invisteringen i opsamling af regnvand har vist sig fra starten at den hurtigt er tjent ind igen og at der er stor besparelse på havevanding forbundet hermed. Havevanding i 2014, ca. 27 kubikmeter á 48,14 kr. = ca 1.300,00 kr. Invistering i regnvandsopsamling, 1 stk tønde 299,00 kr. 1 stk sokkel 199,00 kr. 2 stk bøjninger til nedløbsrør á 47,50 kr. Samlet set 593,00 kr.

Invisteringen har tjent sig selv ind når tønden har været fyldt 12,3 gange og besparelsen på havevandingen fra 2014 har tjent sig ind når tønden har været fyldt 90 gange.

Samtidig med etablering af regnvandsopsamling er gødning af haven skiftet fra granulat til flydende, med granulat blev der gødet 1 gang hvér 3-4 uge, nu bliver der med flydende gødning gødet 1 gang pr. uge, forbruget af regnvand er i det sammenhæng 100 liter vand, når det kun er bedene der gødes, hvis hele haven gødes er regnvandsforbruget på 150 liter vand.