Haven ved overtagelsen i Maj 2013.

Vi overtog rækkehuset, og dermed haven, i Maj 2013, hvor det hele var én stor græsplæne. I efteråret 2013, begyndte vi så småt med etablering af de 3 pergolaer over havegangen, hen over vinteren lagde vi planer for hvordan man kan få glæde og fuldt udnytte selv en lille have.

I foråret 2014, gik vi for alvor i gang og planen var at projektet skulle stå færdigt i efteråret 2014 eller foråret 2015, men det greb om sig da vi gik i gang, og allerede til Havefestivalen 2014, kunne vi fejre den officelle åbning af haven og vores lille paradis. Haven blev nu officelt en besøgshave.

 Haven er på ca. 120 m2, som udgangspunkt er haven af en størrelse hvor den nemt kan overskues fra ét sted, men den er anlagt på en sådan måde at vi har forsøgt at skabe nye synsvinkler på hvordan haven tager sig ud, blot man flytter sig et par få skridt. Samtidig opstod der nogle helt naturlige rum i haven, med den opdeling der er lavet, faktisk er der 7 rum, hvoraf der er plads til at sidde ned og nyde haven i de 4 af rummene.

Siden Havefestivalen 2014, har der stadig været lidt større projekter, hvor udsigtterrassen har været det største, med etablering af ny støttemur og flisebelægning samt hævning med 20 cm, så terrassen er plan med gulvet inde i stuen. I den forbindelse blev solterrassen ligeledes renoveret, og blev belagt med de gamle fliser fra udsigtsterrassen, de resterende fliser er brugt til renovering af havegangen sammen med de bedste af fliserne fra den tidligere belægning i havegangen. Fliserne på solterrassen er lagt diagonalt, for det første for at opnå størst muligt dækningsareal og dernæst for at skabe variation. Fliserne i havegangen er ligeledes lagt diagonalt, for det første for at opnå størst dækningsareal, og dernæst for at skabe helhedsbilled fra havelågen og op til solterrassen, og sammenhængen mellem de små kantede bede og kanterne på flisebelægningen. Til med er havegangen påført en ekstra lille detalje, med de beste af fliserne fra den tidligere belægning, som er lagt i mellemrummet mellem de store fliser og bevist er sænket ca. 1 cm under niveau af de store fliser, for at skabe endnu en variation.

 Udfordringen i hele anlægsprojektet har været at få "skjult" så meget af kilen i haven som muligt, kilen er på 1,7 m og syner mest fra udsigtsterrassen ellers ses det kun i krukkebedet langs med havegangen.

I Oktober, 2015, fik vi en ny beboer, af den 4 benede slags. Han hedder Jacob og er en blanding af 3/4 Labrador Retriver og 1/4 Schæfer. Hvilket satte gang i en større omlægning af haven, for at tilpasse den til hans daglige færden i haven, dette blev sat i værk i efteråret 2015, og står på henover foråret 2016.

Omlægningen gav plads til etablering af et drivhus i forlængelse af skuret, som omlægningen skred frem, tog det om sig til en radikal ændring af haven, fra de små hyggelige bede med små stier med græs i mellem. Således fremstår haven idag helt uden græsplæne, de små bede er erstattet af højbede, der er bygget op som "kompostbede", ( se nærmere omtale i menuen ´Råd og vejledning´/ ´Blog´). Det var først tænkt at der skulle være en større græsplæne af hensyn til vores nye beboer, men dette endte istedet ud i en stenhave, belagt med granitskærver, og som omlægningen skred frem stod det klart hvor Jacob besørgede sig, hvorfor vi tog beslutningen om, som et forsøg, at indrette dette sted som hans helt private hjørne med et hundetoilet. Dette har vist sig at han er flittig bruger af dette toilet, og er derfor blevet et intregeret del af havens nye udseende. Det har været et fokuspunkt i omlægningen, at der ikke skulle gåes på kompromi med det harmoniske i haven, hvilket vi selv mener heller ikke er tilfældet, tvært imod, så er det vores vurdering at haven har fået en større harmonisk sammenhæng i helheds billedet af haven.

I december gik tanken på at starte enkeltmandsvirksomheden Rosenly Have og Anlægspleje, vejen fra tanke til handling var ikke stor, og firmaet blev grundlagt den 17 december, 2016, og blev registreret som virksomhed den 22 december, 2016.

Rosenly Have og Anlægspleje, er en udspringer af Rosenhaven-Rosenly, hvilket fremgår af navnet. Derfor er Rosenhaven idag ikke kun en besøgshave med for alle have interreserede, men fremstår idag også som "showroom" for Rosenly Have og Anlægspleje´s kunder, til inspiration for indretning af selv en lille have. Planen med Rosenly Have og Anlægspleje, fra starten, var at tilbyde ydelser indenfor almindeligt forekommende havepleje, men allerede inden firmaet officelt er startet op, har firmaet indgået en samarbejdsaftale med anlægsgartnerfirmaet, Hp-anlæg og søn, hvilket betyder at Rosenly Have og anlægspleje kan tilbyde breddere ud til kunderne i form af større projekter i samarbejdet med Hp-anlæg og søn.