Rosen´s historie går længere tilbage end nogen anden forædlet plante. Den er et symbol på skønhed og kærlighed i næsten alle kulturer, og den eksisterede allerde i primitiv form tilbage i Tertiærtiden, hvorfra man har fundet fossiler med forskellige plantedele fra roser. Disse fossiler er dateret til at være mindst 40 millioner år gamle, og er fundet i Kina som er rosenslægtens kerneområde.

Det vides at 3000 år før vor tidsregning, spillede rosen en væsentlig rolle i kejserens have i Peking. Grækerne og Romerne betragtede rosen som "Blomstens dronning", og de brugte den i overmål til at udsmykke deres dekadente paladser. Rosen´s popularitet faldt med tiden, og dens næste storhedstid opstod blandt klostermunkene der brugte den som medicinplante. Rosen blev atter populær, da kristne riddere på plyndringstogt opdagde den vidunderlige duftende Rosa x damascena og apotekerrosen Rosa gallica "officinalis". Når udvalget af forædlede roser med tiden er blevet øget, skyldes det tilfældige opdagelser af forskellige vilde roser. De vilde Europæiske arter udgjorde sammen med de Kinesiske og Damaskroser, grundlaget for forædlingen, der skabte mange nye varianter. Napoleon d. 1´s hustru, kejserinde Josefine, holdt utroligt meget af roser og indledte forædling af et stort antal sorter i starten af det 19 århundrede.

I norden blev rosendyrkningen indført af munkene, og man regner med at sydeuropas kulturroser kom til Danmark i sidste halvdel af det 12 århundrede. Første gang rosen er nævnt i dansk litteratur, er i Henrik Harpenstreng´s urtebog, der er fra første halvdel af det 13 århundrede, men nævnes ikke ret tit i dansk litteratur i årene omkring det 12, 13 og 14 århundrede. De første sikre tegn på rosendyrkning i Danmark, fremgår af Rentemester regnskaberne fra Christian den IV´s tid, hvor det fremgår at der i år 1618 blev indkøbt 400 rosentræer til Rosenborg have.

Først i tiden omkring 1800 begyndte antallet af udbudte sorter at stige, ét af de første kataloger over roser blev udsendt i år 1842, af handelsgartner, Martin Hansen på Frederiksberg, kataloget indeholdte 240 arter og sorter. Den første danske rosenbog blev udgivet i år 1855 af Skjoldager, som var gartner hos enkedronning Caroline Amalie, der lod anlægge en rosenhave ved Sorgenfri. Sidst i 1900 tallet, slog den danske rosendyrkning for alvor igennem, hvor rosen blev en handelsvare og blev solgt i handelsgartnerier og på København´s grønttorv.